Organisatie Avondvierdaagse

De organisatie van de Avondvierdaagse Sneek bestaat uit een bestuur en daarnaast is er nog een organisatiecomissie.

 

Bestuursleden:

Voorzitter: Johan Reinsma

Secretaris: Agnes Adema

Penningmeester: Harmina Schotanus

Bestuurslid: Evelien Kramer

 

 

Commissieleden:

Eddie Jorwerda

Elly de Ruiter

Margriet de Heer

Henk Wagenaar

Yme Schotanus

Roel

Bennie Koenen

Elisabeth Oomen

Johan v/d Schuit

Heiko Groen

 

 

Vertrouwenspersoon:

Hiervoor kunt u contact opnemen via vp@a4dsneek.nl

 

 

Ook uw naam kan hier staan als u zich aanmeld als vrijwilliger.

 

 

 

 

Geschiedenis Avondvierdaagse

Historie

In 1909 is het allemaal begonnen met en werd de term 'vierdaagse' in Nederland voor het eerst geïntroduceerd. De Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO) hield in die tijd zogenaamde wandelmarsen maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de 'wandelmarsen' door de bezetters verboden.

In 1940 waren Bussum, Utrecht en Amersfoort de eerste drie steden waar de Avondvierdaagse in zijn huidige vorm van start ging. De voorloper van het evenement, de traditionele Vierdaagse in Nijmegen, kon dat jaar niet doorgaan in verband met de mobilisatie. Maar omdat er in het Gooi een groot aantal wandelaars waren welke de behoefte had aan een wandelevenement, besloot de Stichting Gooische Wandelsport Bond daarop een eigen vierdaagse in de avonduren in het leven te roepen. Deze wandelingen kregen al snel navolging in andere plaatsen in Nederland.

In 1941 werden 'wandelmarschen' als avondvierdaagse door de Duitse bezettingsmacht enige tijd verboden, omdat zij meermalen zouden zijn uitgemond in demonstraties tegen de NSB of de bezettende macht. In 1942 werd dit verbod permanent omdat het eerdere verbod 'geen opvoedend effect' zou hebben gehad.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de Avondvierdaagse door diverse gemeentes en lokale wandelverenigingen weer in ere hersteld en werden er volop avondwandelvierdaagsen gehouden. Veel avondvierdaagsen worden naast een lokale vereniging in samenwerking met de KWBN en SGWB georganiseerd.

Afstanden

Veelal wordt de avondwandelvierdaagse aangeboden in 2 à 3 afstanden, te weten: 5, 10 en 15 kilometer maar in Sneek bieden wij alleen de 5 en de 10 kilometer aan. Het is niet altijd zo dat dit dan ook betekent dat er alle 4 de dagen zo'n afstand wordt gelopen, maar dat de 4 dagen bij elkaar opgeteld wel het totaal weergeeft. In sommige plaatsen wordt bijvoorbeeld op de laatste dag door alle deelnemers dezelfde afstand gelopen en ook begeleid door muziekkorpsen.

De avondwandelvierdaagsen zijn, mede gezien de afstanden, vooral gericht op de jeugd van de basisscholen, maar zeker ook op oudere deelnemers welke vaak als begeleiders van de jeugd meelopen en degenen die een vierdaagse trainingsprogramma hebben en dus alle avondvierdaagse lopen ter voorbereiding. Sommige avondvierdaagsen bieden speciaal daarvoor ook dagelijks te lopen afstanden aan van 20 en 25 kilometer.

Op grote wandelevenementen (zoals de Nijmeegse Vierdaagse) worden er veel grotere afstanden gelopen. Hier moet men dan denken aan afstanden van 30, 40 of 50 kilometer per dag.