Maandag 22 mei - 5 KM

Maandag 22 mei - 5 KM

Start vanuit de Veemarkthal richting Almastraat, oversteken naar de RSG, bij verlaten RSG  
RA van Giffenstraat, RA Kanaalstraat, LA fietspad op, RD Roerdomplaan,  
RA Meeuwenlaan, LA Kievitpad, LA Ooievaarslaan, RA Kievitlaan, RA Hemdijk,  
LA Hemdijk, RA fietspad, RA Bolswarderweg oversteken, LA Worp Tjaardastraat oversteken,  
RD Harste, RA wandelpad, LA brug over, RA Dr. Obe Postmastraat,  
LA fietspad, RA fietspad, LA Furmerusstraat, RA wandelpad, RA Jancko Douwamastraat,  
RD langs AZC, LA Christiaan Schotanusstraat, oversteken Worp Tjaardastraat, RA Worp Tjaardastraat, LA wandelpad richting Oude Dijk, LA Oude Dijk,  
LA Bolswarderweg, RA Dr. Boumaweg, LA Sophiastraat, RA Emmastraat,  
LA Stationsstraat, RA Veemarkt 

Maandag 22 mei - 10 KM

Maandag 22 mei - 10 KM

Start vanuit de Veemarkthal richting Almastraat, oversteken naar de RSG, bij verlaten RSG RA van Giffenstraat, RA Kanaalstraat, LA fietspad op, RD Roerdomplaan,  
RA Meeuwenlaan, LA Kievitpad, LA Ooievaarslaan, RA Kievitlaan, RA Hemdijk,  
LA Hemdijk, RA fietspad, RA Bolswarderweg oversteken, LA Worp Tjaardastraat oversteken,  
RD Harste, RD Schoonoord, RD Epemawei, RA Hascarstrjitte,  
LA Rengersstrjitte, LA Burmaniastrjitte, RA wandelpad, RA Worpstrjitte,  
LA Meester SM van Haersma Bumaleane, LA Kleasterwei, RA weiland in,  
RA Stadsrondweg noord, RA Pim Mulierstraat, RD Westereems, RA Lauwers, LA Slufter,  
RA Vliestroom, RA Vogelzwin, LA Vliestroom, RA Oosterom, RA Oosterom, RA Breewijd,  
LA Marsdiep, RD Furmerusstraat, LA wandelpad, RA Jancko Douwamastraat,  
RD langs AZC, LA Christiaan Schotanusstraat, oversteken Worp Tjaardastraat, RA Worp Tjaardastraat, LA wandelpad richting Oude Dijk, LA Oude Dijk,  
LA Bolswarderweg, RA Dr. Boumaweg, LA Sophiastraat, RA Emmastraat,  
LA Stationsstraat, RA Veemarkt 

 

 

 

Dinsdag 23 mei - 5 KM

Dinsdag 23 mei - 5 KM

Start vanuit de Veemarkthal richting Almastraat, RA Almastraat, RA Stationsstraat, RD Martiniplein, RD Oud Kerkhof, RD Galigastraat, LA Scharnestraat, RA Leeuwenburg, RA Grootzand, 3e brug oversteken, RD Havenzijlstraat, oversteken Oude Koemarkt, steeg Oude Koemarkt, LA Zuidend, RA Mollemaklooster, LA Waterpoortsgracht, RA Lemmerweg, RA IJlsterkade, RD Waterloop,  
RD IJlsterkade, LA Bovenslag, RA Pripperstraat, LA Het Perk, RA fietspad op, LA fietspad,  
RA Molenkrite, RA Buitenroede, RA wandelpad, RD over Geeuw Aquaduct RA onder Geeuw Aquaduct, RA Alde Hemdijk, RA fietspad, Stadsrondweg oversteken, RA over het spoor,  
LA Zuidwesthoekweg, RA Malta, LA Malta, LA Malta, RA Van Giffenstraat, LA Almastraat,  
RA Veemarkt. 

 

Dinsdag 23 mei - 10 KM

Dinsdag 23 mei - 10 KM

Start vanuit de Veemarkthal richting Almastraat, RA Almastraat, RA Stationsstraat, RD Martiniplein, RD Oud Kerkhof, RD Galigastraat, LA Scharnestraat, RA Leeuwenburg, RA Grootzand, 3e brug oversteken, RD Havenzijlstraat, oversteken Oude Koemarkt, steeg Oude Koemarkt, LA Zuidend, RA Mollemaklooster, LA Waterpoortsgracht, RA Lemmerweg, RA IJlsterkade, RD Waterloop,  
RD IJlsterkade, LA Bovenslag, RA Pripperstraat, LA Het Perk, RA fietspad op, LA fietspad,  
RA Molenkrite, RA Buitenroede, RA wandelpad, LA wandelpad, RA Sneekerpad,  
LA De Dassenboarch, RA Westergoleane, RA Galamagracht, RD Stadslaan, RA Zuidwesthoekweg, RA Malta, LA Malta, LA Malta, RA Van Giffenstraat, LA Almastraat,  

RA Veemarkt. 

Woensdag 24 mei - 5 KM

Woensdag 24 mei - 5 KM

Start vanuit de Veemarkthal richting Almastraat, RA Almastraat, RA Stationsstraat,  
LA Westersingel, RA Julianastraat, RD Badhuisgracht, bruggetje oversteken,  
RD Zwarteweg, LA Bloemstraat, onder de tunnel door, RD Overweg, RD Gysbert Japiksstraat,  

RA Napjusstraat, Worp Tjaardastraat oversteken, RD Napjusstraat, RA Breewijd, RA fietspad, onder het spoor door, RA Hugo de Grootstraat, LA Goeman Borgesiuslaan, RA Troelstrakade,  

RA Doctor Bosstraat, LA Doctor Kuyperlaan, RD Parallelweg, LA Schoolstraat, RA Looxmagracht, LA Koninginnebrug, RA Prins Hendrikkade, LA Kerkgracht, RA Stationsstraat, LA Veemarkt. 

Woensdag 24 mei- 10 KM

Woensdag 24 mei- 10 KM

Start vanuit de Veemarkthal richting Almastraat, RA Almastraat, RA Stationsstraat,  
LA Westersingel, RA Julianastraat, RD Badhuisgracht, bruggetje oversteken,  
RD Zwarteweg, LA Bloemstraat, onder de tunnel door, RD overweg,  
RD Gysbert Japiksstraat, RA Napjusstraat, Worp Tjaardastraat oversteken,  
RD Napjusstraat, RA Breewijd, RA fietspad, onder het spoor door, LA voor basketbalveld,  

RA Fearn, LA Mansel, LA Tred, RA Tred, RA Tred, LA Tred, LA voetpad, RA bruggetje oversteken, RD Master Keulenstrjitte, LA Koeriersterwei, RA Koeriersterwei,  
LA Stadrondweg Noord oversteken, RD Noardwei, LA Gerben Nannesstraat,  
LA Evert Egbertsstraat, RA Evert Egbertsstraat, RA Evert Egbertsstraat,  
RD Heerke Tjepkesstraat, RA Oerdyk, RA Ype Johannesstraat, LA wandelpad, bruggetje over,  

LA Noardwei, RA Oerdyk, RA wandelpad, brug over, RD Oerdyk, RA Leeuwarderweg, RA fietspad, brug over, RD wandelpad, RA brug over, RD Foet, LA Hugo de Grootstraat,  
LA Goeman Borgesiuslaan, RA Troelstrakade, RA Doctor Bosstraat, LA Doctor Kuyperlaan,  

RD Parallelweg, LA Schoolstraat, RA Looxmagracht, LA Koninginnebrug,  
RA Prins Hendrikkade, LA Kerkgracht, RA Stationsstraat, LA Veemarkt. 

 

Donderdag 25 mei - 5 KM

Donderdag 25 mei - 5 KM

Start vanuit de Veemarkthal richting Almastraat, RA Almastraat, LA Stationsstraat,  

RA dr. Boumaweg, LA Bolswarderweg, RA Kerkhoflaan, LA Harmen Sytstrastraat,  
RA Worp Tjaardastraat, RD Goeman Borgesiuslaan, RD Berkenlaan, oversteken Leeuwarderweg,  

LA Frittemaleane, door het Frittemahof, LA Groenedijk, RA Ath Bonninghaleane,  

RA Tsjomme Wiardaleane, oversteken Sytsingawiersterleane, parkeerplaats op, LA voetpad,  
LA voetpad, RA fietspad, RD Burgemeester de Hooppark, RD fietspad Oudvaart, LA Boeierstraat, RA Eerste Oosterkade, LA Oosterdijk, RD Wijde Burgstraat, LA Nauwe Burgstraat,  
RA Leeuwenburg, RA Waagplein, LA Marktstraat, RA Oud Kerkhof, RA Stationsstraat,  
LA Veemarkt. 

 

Donderdag 25 mei - 10 KM

Donderdag 25 mei - 10 KM

Start vanuit de Veemarkthal richting Almastraat, RA Almastraat, LA Stationsstraat,  
RA dr. Boumaweg, LA Bolswarderweg, RA Kerkhoflaan, LA Harmen Sytstrastraat,  
RA Worp Tjaardastraat, RD Goeman Borgesiuslaan, RD Berkenlaan, oversteken Leeuwarderweg, LA Frittemaleane, door het Frittemahof, LA voetpad, rechts aanhouden, LA Bottinge, bruggetje over, RD Commanderij, bruggetje over, RA wandelpad, LA fietspad De Miede, LA De Eker, 
RA De Pôle, RA De Terp, LA De Kamp, LA De Opper, RA De Weide, RA De Opper, LA bruggetje over, links aanhouden, bruggetje over, LA De Meliere, LA De Meliere, RA De Meliere, bruggetje over, RD Olde Ee, LA Olde Ee, RA Olde Ee, bruggetje over, RD Schierstins, LA Schierstins,  

RA Schierstins, bruggetje over, RA wandelpad, LA brug over, RA wandelpad, LA brug over,  

RA Hoofden, RA brug over, RD Het Rinket, RD Hoofden, oversteken Groenedijk, RA Groenedijk, LA wandelpad, onder de brug door, LA brug over, RA Dekemalaan, LA Middelzeelaan,  

RA Gruitersmalaan, RA brug over, LA wandelpad, LA Loëngasterlaan, LA Middelzeelaan,  

RA wandelpad, LA Ath Bonninghaleane, RA Tsjomme Wiardaleane, oversteken Sytsingawiersterleane, parkeerplaats op, LA voetpad, LA voetpad, RA fietspad, RD Burgemeester de Hooppark, RD fietspad Oudvaart, LA Boeierstraat, RA Eerste Oosterkade, LA Oosterdijk,  
RD Wijde Burgstraat, LA Nauwe Burgstraat, RA Leeuwenburg, RA Waagplein,  
LA Marktstraat, RA Oud Kerkhof, RA Stationsstraat, LA Veemarkt